Počet nehnuteľností
99 113
Reg. kancelárií
11 713
Reg. užívateľov
114 944
Fanúšikov
52 554